Αγαπητό μου ημερολόγιο


Από το ημερολόγιο του Αριστείδη

2015-09-17_212224

α extra

Παίζω με τις λέξεις

4.Διάβασε προσεκτικά στην απέναντι σελίδα το ημερολόγιο του Αριστείδη και βάλε στον πίνακα Σ(Σωστό), όπου νομίζεις ότι οι σημασίες των προτάσεων είναι σωστές, και Λ (Λάθος), όπου είναι λανθασμένες.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου

Φίλε μου,

Δε μου βγαίνει από το μυαλό αυτό που έπαθα σήμερα! Αφού παιδεύτηκα να λύσω τα προβλήματα της Αριθμητικής, ετοιμάστηκα για να βγω να παίξω. Τότε ήρθε η μητέρα μου και μου είπε να τα ξαναγράψω, γιατί δεν έβγαιναν τα γράμματα! Μα είναι δυνατόν; Βγήκα από τα ρούχα μου. Αριθμητική έγραφα, όχι Αντιγραφή! Έχω άδικο;

Τι να πεις, βέβαια και συ; Κρυμμένος τόσες ώρες στο συρτάρι!

Γράφω σωστά

Αγαπητό μου ημερολόγιο-Τετράδιο Ερασιών


Συστάσεις

Τηλεπροτάσεις

Αγαπητό μου ημερολόγιο

3.Έχεις αρκετό ελεύθερο χρόνο; Γράψε τις σκέψεις σου για να τις μοιραστείς με τους συμμαθητές σου.

  • 2015-09-18_121946
    Συζητήστε στην τάξη λύσεις που μπορείτε να βρείτε για να έχετε περισσότερο ελεύθερο
    χρόνο.