Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης

2015-12-14_1846252.Γιατί τα παιδιά αποφάσισαν να υιοθετήσουν το παλιό οικόπεδο;
2015-12-14_184625

2015-12-14_184625

4.Πώς ήταν το οικόπεδο, πριν αναλάβουν τα παιδιά να το προστατεύσουν;

Πώς έγινε μετά τις προσπάθειες όλων;
2015-12-14_184625

5.Πριν τηλεφωνήσουν στο Δήμο, τα παιδιά συζήτησαν στην τάξη. Αποφάσισαν τι θα ζητήσουν από το δήμαρχο και γιατί. Συζητήστε στην τάξη μερικές προτάσεις που θέλετε να κάνετε στο δικό σας Δήμο.

2015-12-15_203511
2015-12-14_184625

2015-12-14_184625Παίζω με τις λέξεις


2015-12-14_184625

Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης – Τετράδιο Εργασών

Προστατεύω τα δέντρα

2015-12-14_184625

2015-12-19_214811
2015-12-14_184625

2015-12-14_184625

2015-12-14_184625
Η τάξη μου αποφασίζει
5.Στην τάξη σου θα συζητήσετε προτάσεις για την υιοθεσία χώρων του σχολείου ή της περοχής σας. Αυτό σημαίνει πως οι χώροι αυτοί θα προστατεύονται από εσάς. Σε συνεργασία με την ομάδα σου ετοίμασε μια πρόταση που θέλεις να κάνεις στην τάξη και αιτιολόγησέ την.

2015-12-19_224856