Μεγάλες Δεσποτικές εορτές-Δωδεκάορτο

Στην παραπάνω παρουσίαση η οποία βασίζεται στο βιβλίο των θρησκευτικών δεν υπάρχει η κοίμηση της Θεοτόκου και στη θέση της είναι ο Μυστικός Δείπνος.