53.Φτιάχνουμε κύκλους

2015-06-09_235939

slide_2

όπου π=3,14...

Τι  είναι  όμως  ο  αριθμός  αυτός,  πώς  προκύπτει ;
Μετρήστε  το  μήκος  ενός  κύκλου .
Δηλαδή  την  περιφέρειά  του. Η  μέτρηση  μπορεί  να  γίνει  χρησιμοποιώντας  ένα  σπάγκο
 τοποθετώντας  τον γύρω – γύρω  στον  κύκλο .
Μετά μετρήστε  τη  διάμετρο  του  κύκλου.
Διαιρέστε  τα  δύο  αποτελέσματα  που  βρήκατε .
Το  αποτέλεσμα  είναι  3,14159… .
Στο  ίδιο  αποτέλεσμα  θα  καταλήξετε  για οποιονδήποτε  κύκλο  και  αν  σχεδιάσετε!