Υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο

Υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο

Μάθε τη είναι το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας πρότασης. Κάνε κλικ στην επιφάνεια της άσκησης για να ξεκινήσεις.