Μετατρέψτε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

Μετατρέψτε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

Σύρε τις λέξεις στην επάνω σειρά και σχημάτισε τις παθητικές προτάσεις. Για να συνεχίσεις κάνε κλικ στο ¨Επόμενη πρόταση¨.

Τα αριθμητικά-H ορθογραφία του “μισού”

Τα αριθμητικά-H ορθογραφία του “μισού”

α)Όταν το επίθετο μισός, μισή, μισό ενώνεται ως β΄ συνθετικό με κάποιο αριθμητικό (το οποίο παραμένει άκλιτο), τότε παίρνει και τα τρία γένη τον τύπο -ήμησι (μετά από σύμφωνο) και -μισι (μετά από φωνήεν):

πεντέ– μισι (μετά από φωνήεν)

εξ– ήμισι (μετά από σύμφωνο)

β) Όταν το μισός ενώνεται με το αρσενικό ένας ή με το θηλυκό μία, τότε η κατάληξη γράφεται με –η :

ενάμιση τόνο, ενάμιση μήνα (αρσενικό) 

μιάμιση μέρα, μιάμιση εβδομάδα (θηλυκό)

Προσοχή! ενάμισι μήλο (ουδέτερο)

 

Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα “βάλλω”

Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα “βάλλω”

Το ρήμα βάλλω και όλα τα σύνθετα μ΄αυτό γράφονται:

  • με δύο λ (λλ) στους εξακολουθητικούς  χρόνους (Ενεστώτα,Παρατατικός και Εξ. Μέλλοντα)και σε όλες τις εγκλίσεις του Ενεστώτα.
  • με ένα λ σε όλους τους άλλους χρόνους

                       Το ρήμα συμβάλλω στην ενεργητική φωνή

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛ.ΕΞΑΚ.
συμβάλλωσυνέβαλλαθα συμβάλλω
ΜΕΛ.ΣΤΙΓΜ.ΑΟΡΙΣΤΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
θα συμβάλωσυνέβαλαέχω συμβάλει
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣΣΥΝΤ.ΜΕΛ.ΜΕΤΟΧΗ
είχα συμβάλειθα συμβάλωσυμβάλλοντας