Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Βιβλίο

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου-Τετράδιο Εργασιών

Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Τετράδιο Εργασιών

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Βρίσκω το εμβαδό παραλληλόγραμμου-Τετράδιο Εργασιών

Βρίσκω το εμβαδό παραλληλόγραμμου-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.