Επιθετικοί προσδιορισμοί

Επιθετικός προσδιορισμός είναι το επίθετο ή άλλη λέξη σε θέση επιθέτου που προσδίδει σε ένα ουσιαστικό μια μόνιμη, σταθερή ιδιότητα.

Ο επιθετικός προσδιορισμός μπορεί να είναι:

α) επίθετο

π.χ. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται.

β) ουσιαστικό

π.χ. Συνάντησα στο δρόμο τον Γερμανό μηχανικό.

γ) εμπρόθετο ουσιαστικό (από, για, με, δίχως, χωρίς)

π.χ. Ήταν ένας άνθρωπος με ταλέντο.

δ) αντωνυμία

π.χ. Βλέπαμε από το παράθυρο κάποιον άνθρωπο να τρέχει.

ε) μετοχή

π.χ. Μπήκε στο φωτισμένο δωμάτιο.

στ) αριθμητικό

π.χ. Ήρθαν οι τρεις φίλες μου να παίξουμε.

ζ) επίρρημα με άρθρο

π.χ. Δες το απέναντι βουνό.

πηγή: https://e-didaskalia.blogspot.com/

(Visited 7,300 times, 1 visits today)