Άρθρο,Ουσιαστικό,Επίθετο,Ρήμα και Υποκείμενο

Τα άρθρα

(Οριστικό και Αόριστο)

Α) οριστικό άρθρο: ο, η, το

Β) αόριστο άρθρο: ένας, μία ένα

Ουσιαστικά  

Οι λέξεις που φανερώνουν  πρόσωπα,  ζώα, πράγματα,

ενέργεια (γράψιμο) , κατάσταση (σιωπή), ιδιότητα ( σοβαρότητα)

Επίθετα

Οι λέξεις που μας δείχνουν τι λογής είναι το κάθε ουσιαστικό που συνοδεύουν και έχουν τρία γένη

(Π.χ. Ο καλός(επίθετο) μαθητής(ουσιαστικό) ή Ο μαθητής(ουσιαστικό) είναι καλός(επίθετο)).

Ρήματα

Ρήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι 

κάτι κάνω                                  (γράφω)

κάτι παθαίνω                             (πλένομαι)

 βρίσκομαι σε μία κατάσταση    (κοιμάμαι)

 

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Είναι η λέξη της πρότασης που δείχνει κάποιος (κάποια, κάποιο, κάποιοι, κάποιες, κάποια) κάνει ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.
π. χ. 
Ο Νίκος βλέπει ταινία.
Για να βρούμε το υποκείμενο, απαντούμε στην ερώτηση: 
ποιος; ποια; ποιο; ποιοι; ποιες; ποια;
Το υποκείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση ονομαστική και είναι (συνήθως)ουσιαστικό ή αντωνυμία.

(Visited 9,797 times, 1 visits today)