Κενός χάρτης Ελλάδας

Κενός χάρτης Ελλάδας για τη δραστηριότητα του Τ.Ε.

Ο χάρτης όπως τον κατασκεύασαν οι μαθητές μου. Χαρτόνια χρωματιστά, κόλλα και πολλή διάθεση. 

Χάρτης Ελλάδας
Χάρτης Ελλάδας από την Δ΄ τάξη
(Visited 754 times, 1 visits today)