Παραβολές του σπλαχνικού πατέρα και του καλού Σαμαρείτη

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

(Visited 167 times, 1 visits today)