Επιθετικοί προσδιορισμοί

Επιθετικός προσδιορισμός είναι το επίθετο ή άλλη λέξη σε θέση επιθέτου που προσδίδει σε ένα ουσιαστικό μια μόνιμη, σταθερή ιδιότητα.

Ο επιθετικός προσδιορισμός μπορεί να είναι:

α) επίθετο

π.χ. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται.

β) ουσιαστικό

π.χ. Συνάντησα στο δρόμο τον Γερμανό μηχανικό.

γ) εμπρόθετο ουσιαστικό (από, για, με, δίχως, χωρίς)

π.χ. Ήταν ένας άνθρωπος με ταλέντο.

δ) αντωνυμία

π.χ. Βλέπαμε από το παράθυρο κάποιον άνθρωπο να τρέχει.

ε) μετοχή

π.χ. Μπήκε στο φωτισμένο δωμάτιο.

στ) αριθμητικό

π.χ. Ήρθαν οι τρεις φίλες μου να παίξουμε.

ζ) επίρρημα με άρθρο

π.χ. Δες το απέναντι βουνό.

πηγή: https://e-didaskalia.blogspot.com/

Τοπικοί προσδιορισμοί

Η περιγραφή σχετίζεται γενικά με το χώρο, γι΄αυτό, όταν περιγράφουμε κάτι, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο –το πού βρίσκεται αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τοπικούς προσδιορισμούς όπως:

Τοπικά επιρρήματα (άκλιτες λέξεις που δηλώνουν τόπο), όπως τα: πάνω, κάτω, εδώ, εκεί, αλλού, κάπου, παντού, μέσα, δεξιά, αριστερά, μπροστά, από, πίσω, πλάι, δίπλα, ψηλά, χαμηλά, κοντά, απέναντι, γύρω, τριγύρω, ολόγυρα, ανάμεσα, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, κ.ά.

Φράσεις με προθέσεις που δηλώνουν τόπο και οι οποίες συνήθως σχηματίζονται με τις προθέσεις:

  • από (π.χ. Ξεκίνησε πρωί από το χωριό.)
  • ίσαμε (π.χ. προχώρησαν ίσαμε το σπίτι εκείνο.)
  • κατά (π.χ. Πάω κατά την πλατεία.)
  • μέχρι (π.χ. Πάω μέχρι την πλατεία.)
  • προς (π.χ. Προς τα δεξιά βλέπετε το σαλόνι.)
  • σε (π.χ. Προχώρησαν σε άλλο δωμάτιο.)
  • ως (π.χ. Προχώρησε ως το τέρμα του δρόμου.)

Κυριολεξία και μεταφορά-Δραστηριότητα

Κυριολεξία και μεταφορά-Δραστηριότητα

Σύρε τις φράσεις δεξιά(κυριολεξία) ή αριστερά(μεταφορά) και στο τέλος κάνε κλικ κάτω δεξιά,  για να ολοκληρώσεις τη δραστηριότητα.

Τα μέρη του λόγου-Εξάσκηση

Τα μέρη του λόγου-Εξάσκηση

Τι μέρος του λόγου είναι η λέξη με τα έντονα γράμματα;

Κλικ στην επιφάνεια για να ακούσεις τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις(click to flip) και στη συνεχεία κλικ στα βελάκια κάτω για την επόμενη ερώτηση.

Υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο

Υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο

Μάθε τη είναι το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας πρότασης. Κάνε κλικ στην επιφάνεια της άσκησης για να ξεκινήσεις.