Τοπικοί προσδιορισμοί

Η περιγραφή σχετίζεται γενικά με το χώρο, γι΄αυτό, όταν περιγράφουμε κάτι, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο –το πού βρίσκεται αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τοπικούς προσδιορισμούς όπως:

Τοπικά επιρρήματα (άκλιτες λέξεις που δηλώνουν τόπο), όπως τα: πάνω, κάτω, εδώ, εκεί, αλλού, κάπου, παντού, μέσα, δεξιά, αριστερά, μπροστά, από, πίσω, πλάι, δίπλα, ψηλά, χαμηλά, κοντά, απέναντι, γύρω, τριγύρω, ολόγυρα, ανάμεσα, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, κ.ά.

Φράσεις με προθέσεις που δηλώνουν τόπο και οι οποίες συνήθως σχηματίζονται με τις προθέσεις:

  • από (π.χ. Ξεκίνησε πρωί από το χωριό.)
  • ίσαμε (π.χ. προχώρησαν ίσαμε το σπίτι εκείνο.)
  • κατά (π.χ. Πάω κατά την πλατεία.)
  • μέχρι (π.χ. Πάω μέχρι την πλατεία.)
  • προς (π.χ. Προς τα δεξιά βλέπετε το σαλόνι.)
  • σε (π.χ. Προχώρησαν σε άλλο δωμάτιο.)
  • ως (π.χ. Προχώρησε ως το τέρμα του δρόμου.)
(Visited 4,041 times, 1 visits today)